วันรับปริญญาธรรมศาสตร์ 2557

ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 และ 2557

ซึ่งสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี 2556 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รับปริญญา ในช่วงเดือน สิงหาคม 2557 เป็นไปตามกำหนดเดิม

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2558 นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ ปฎิทินอาเซียน

โดยในปี 2558 ธรรมศาสตร์จะรับปริญญาในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2558 อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูที่สำนักทะเบียนธรรมศาสตร์ครับ

 

ถ่ายรูปรับปริญญาธรรมศาสตร์ 2556

ถ่ายรูปรับปริญญาธรรมศาสตร์ 2556

นักศึกษาธรรมศาสตร์

นักศึกษาธรรมศาสตร์-รับปริญญา-2557

 

Leave a Reply